YÜZEY HAZIRLIĞI
Seramik uygulaması yapılacak yüzeylerde kaplama uygulamasına başlamadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar
vardır. Yüzey hazırlığının gerçekleştirilmediği uygulamalarda veya dikkatsizce yapılan yüzey hazırlığından sonraki seramik
uygulamalarından istenilen performans alınamaz.
Yapıştırıcı seçerken kaplama malzemesinin yüzeyinin su emme oranına dikkat edilmesi gerektiği gibi, uygulama yapılacak
yüzeyin de su emme oranı dikkate alınmalıdır. Cam, seramik, granit gibi, yüzeyün su emme oranı sıfır olan, pürüzsüz ve eski
yüzeyler gibi tutunması zor yüzeylere kaplama yapılırken, çimento esaslı malzemeler yerine, düşey alanda uygulanan polimer
emülsiyon esaslı astar  kullanılabilir. Alternatif uygulama olarak bu yüzeylerde, yatay ve düşey uygulamalarda,
tutunmayı artırıcı astar uygulanır, ardından yüksek performanslı yapıştırma harcı ile kaplama malzemesi
yapıştırılabilir.

UYGULAMA ÖNERİLERİ
Yapıştırma işleminde kaplama malzemesi yüzeye yerleştirilip, lastik uçlu tokmak ile yüzeye oturması sağlanmalıdır. Aksi
takdirde yüzey – harç – kaplama malzemesi arasında boşluk kalır ve kaplama malzemelerinin yapıştırma harcına, yapıştırma
harcının da yüzey ile yapışma kuvvetinin zayıf olmasına sebep olur. Yapıştırma harcının kaplama malzemesine tam olarak
temas etmediği durumlarda yapışma sağlanamaz ve bu durum seramiklerin kolayca yüzeyden ayrılmasına sebep olur.
SERAMİK UYGULAMALARI
Ürün karıştırıldıktan sonra kap ömrü içerisinde kullanılmalı ve uygulama esnasında kap ömrünü doldurmuş ürünler kesinlikle
kullanılmamalıdır.
Uygulama esnasında yapıştırıcının yüzeyde film oluşturmamasına dikkat edilmelidir. Yüksek sıcaklık, düşük nem, rüzgar gibi
uygun olmayan ortam koşulları öngörülen çalışma süresini kısaltacağından, kısa aralıklarla uygulama yapılmalıdır. Yüzeyde
film oluşturmuş yapıştırıcı varsa zeminden kazınmalı ve tekrar kullanılmamalıdır.

KAPLAMA MALZEMESİ TİPİ VE EBADI
Cam ve porselen gibi pürüzsüz ve camsı yüzeye sahip kaplama malzemeleri, su emme oranı neredeyse yüzde sıfır olduğundan,
çimento esaslı yapıştırma harcını bünyesine ememez. Fayans ve yer karosu gibi su emiciliği yüksek kaplama malzemeleri ise,
kaplama yüzeyi ile temas eden çimento esaslı yapıştırma harcını bünyesine emer. Böylece kaplama malzemesinin arkasındaki
pürüzlere tutunan ve emilen harç, malzemenin içinde kuruyarak yapışmayı sağlar. Bu sebeple yapıştırıcı seçerken kaplama
malzemesinin su emme değeri mutlaka dikkate alınmalıdır. Su emme oranı %3’ten büyük olan kaplama malzemelerinin
(ürün öneri tablosunda belirtilen ölçülerle sınırlı) yapıştırılmasında standart performanslı yapıştırıcılar yeterli olabilirken (dış
mekan, su yalıtımlı yüzey ve büyük ebatlı kaplama hariç), su emme oranı %3’ten küçük ya da su emmesi olmayan kaplama
malzemelerinin (porselen seramik, cam mozaik gibi) yapıştırılmasında ise fiziksel tutunmayı arttıran yüksek performanslı
yapıştırıcılar kullanılmalıdır.

HARÇ HAZIRLAMA
Ürünleri kullanıma hazırlarken harç kıvamını doğru elde etmek için harç karışımının düşük devirli bir mikser yardımıyla homojen
olacak şekilde karıştırılması gerekir. Aynı zamanda harca katılan su miktarının da uygulama talimatlarında belirtilen oranlarda
olması gerekir. Aksi hallerde karışım suyunun az veya fazla konulduğu takdirde erken kurumaya, çalışma zorluğu oluşmasına,
ürünün akma-sarkma yapmasına veya daha sonraki aşamalarda gerçekleşecek olan derz uygulamasında sorunlar meydana
gelir

Devamını Oku


Yapıştırıcıyı yaymakta kullanılan dişli mala belli bir açıda kullanıldığında harcın tüm yüzeye eşit olarak yayılmasını sağlar.Kaplama malzemeleri de yüzeye eşit kuvvet uygulanarak döşendiğinde, küçük farklar gözardı edilerek, tüm yüzeyin eşit seviyede olması sağlanacaktır. Ancak zeminin bozuk olduğu durumlarda bazı seramik noktaları yüksekte kalacak ve düzgün bir seviyeye ulaşmak mümkün olmayacaktır.

Bölgesel derin boşluklar, seçilen yapıştırıcının önerilen yatak kalınlığından daha fazla kullanılmasına neden olabilir.
Boşlukların doldurulması, sayılarının çok olması durumunda zaman alacaktır.

Seramik üzerine seramik uygulaması gibi bazı durumlarda, yukarıda bahsedilen sorunlar birleşebilir.
Bazı seramiklerin sağlıksız döşendiği için sökülmesi gerektiği gibi bazılarının da yüksekliklerinde farklılıklar ortaya çıkabilir. Bazı doğal taş kaplamalar makine yardımıyla kesilmek yerine, doğal kırık düzlemlerin kesilmesiyle üretilir. Bu yöntem doğal taş, doğal taş kaplama malzemelerinin kendi içlerinde ve birbirleri arasında kalınlık farkı oluşmasına neden olur.

Çözüm

Sağlıklı bir uygulama için yüzey koşullarına ve kaplama türüne uygun bir yapıştırıcı seçilmelidir.

Uygulama yüzeyinin durumuna göre farklı çözümler önerilebilir.Bozuk yüzeylerde tesviye harcı kullanımıyla düzgün bir zemin elde edilebilir. Zemindeki derin boşluklar ise öncelikle bir tamir harcı ile doldurulmalıdır.

Tesviye şapı uygulaması

Tesviye şapı uygulaması, yüzeydeki bozuklukları giderecek, mevcut seramikler arasındaki boşlukları dolduracak ve yeni kaplama uygulaması öncesi zemini hazırlayacaktır.
Tesviye uygulaması öncesinde yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalı, varsa yüzeyde bulunan mevcut kaplamanın sağlam olduğundan emin olunmalıdır.
Yüzey, tesviye harcı uygulamasından en az 30 dakika önce inceltilmeden PRİMERVOX ACYRLİC 505Pastar kullanılmalı seramik yüzeyler ise SURFACE GRIPVOX 333P ile astarlanıp min 4 saat kurumaya bırakılmalıdır. Seramikler, uygulama yerinin ve kaplama malzemesinin önceliklerine uygun olarak seçilecek çimento esaslı bir yapıştırıcı ile döşenmeli, 24 – 48 saat arası priz alması beklenerek derz dolgu uygulamasına geçilmelidir.

 

 

 

 

 

Tamir harcı uygulaması

Sadece bölgesel bazı bozukluklar durumunda ise bunları bir tamir harcı ile gidermek en doğru seçenek olacaktır.Yüzey sağlamlığı kontrol edilmeli ve sağlam olmayan kısımlar yüzeyden tamamen temizlenmelidir.Onarılacak yerin kenarında açık köşeler bırakılmalıdır.

Yüzeydeki boşluklar REPAIRVOX 15R ile doldurulmalı ve ve üzerine son kat uygulama için en az 24 saat beklenmelidir. Seramikler, uygulama yerinin ve kaplama malzemelerinin özelliklerine uygun olarak seçilecek çimento esaslı bir yapıştırıcı ile döşenmeli, 24 – 48 saat arası priz alması beklenerek derz dolgu uygulamasına geçilmelidir.

Devamını Oku


Isı yalıtımı, binaların çatılarına, dışa veya garaj, depo gibi kullanılmayan bölümlere bakan duvarlarına, toprak veya içerisinde yaşanmayan mahaller ile daireleri ayıran döşemeleri, tesisat boruları ile havalandırma kanallarına yapılır. Ayrıca özel kaplamalı yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar kullanılarak kışın pencerelerden oluşan ısı kayıpları azaltılır, yazın binaya güneş ısısı girişi sınırlanır. Böylece ısıtma ve soğutma için harcanan enerjiden tasarruf sağlanır.Isı yalıtımının faydalarından tam anlamıyla yararlanmak için, evlerin kışın soğuk, yazın sıcak kısımlara bakan tüm duvar ve döşemeleri, çatıları mutlaka yalıtılmalı ve nitelikli pencere kullanılmalıdır. Isı yalıtımı, binanın temelinden çatısına kadar dışa veya kullanılmayan kısımlara bakan yüzeylerine, ısı geçişini azaltan özel yalıtım malzemelerinin uygulanması ile yapılır.

Çatılarda yalıtım

Çatıların yalıtımında çatıların şekline göre değişen yalıtım uygulamaları vardır. Çatılarda ısı yalıtımı; levha veya şilte biçiminde çeşitli yalıtım malzemeleriyle yapılır. Çatı örtüsü ile tavan döşemesi arasında kullanılmayan boşlukların olduğu binalarda, ısı yalıtımı tavan döşemesi üzerine serilerek uygulanır. Çatı arasının yaşam mekânı olarak kullanıldığı binalarda ısı yalıtımı çatı seviyesinde yapılır. Ahşap konstrüksiyon çatılarda ısı yalıtımı merteklerin arasına, altına veya üstüne yapılabilir. Betonarme kırma çatılarda ise genellikle beton yüzeyin üstüne yapılır.

Duvarlarda yalıtım

Duvarlarda yalıtım ise, çeşitli malzemelerin genellikle duvarlara monte edilmesiyle, binanın dışından, içinden veya iki duvar katmanının arasından yapılabilir. Dıştan yapılan uygulamalar ile cephenin tümüne ısı yalıtım malzemeleri sabitlenebildiğinden, ısı köprüleri oluşmaz. Aynı zamanda uygulama dış taraftan yapıldığı için duvarlar sıcak kalır ve yoğuşma meydana gelmez. Dış cephelerde kullanılacak olan ısı yalıtım levhaları bu uygulama için özel olarak üretilmiş olmalıdır.

Pencereler ve kapılar

Pencerelerde iyi bir ısı yalıtımı; kaliteli, sızdırmaz, doğru uygulanmış ve düşük ısı geçirgenlik değerlerine sahip doğramalar ve yalıtım camı üniteleri ile mümkündür. Binalardaki kapılar da enerji verimliliği göz önüne alınarak seçilmelidir.

Tasarım aşamasında iyi planlanmalı

Isı yalıtımı, yalnızca çeşitli yalıtım malzemeleriyle yapılan bir işlem olarak algılanmamalıdır. Isı yalıtımı daha tasarım aşamasında başlaması gereken bir süreçtir. Isı kaybını etkileyen en önemli unsurların başında, yapının içinde bulunduğu çevresel faktörler gelir ve tasarımcılar bu faktörleri dikkate almalıdır.

Devamını Oku


Yapıların dayanıklılığını etkileyen en önemli faktörlerden biri sudur. Yapıların maruz kaldığı yeraltı ve yeryüzü suları, taşıyıcı elemanlardaki donatıları korozyona uğratarak yük taşıma kapasitesini düşürür. Bu durum yapının ömrünü kısaltmakla birlikte, olası bir yer hareketinde yapıda büyük zararların oluşmasına neden olur. Bu nedenle yapılarda su yalıtımı sağlanması hayati bir önem taşımaktadır.

Su yalıtımı sağlayan malzemeler kendi içlerinde çeşitlilik göstermekle birlikte, yüzeysel ve yapısal su yalıtımı sağlayan malzemeler olarak iki ana başlıkta sınıflandırılabilir.

1.Yüzeysel Su Yalıtımı Sağlayan Malzemeler
Bu sınıftaki malzemeler, yüzey ile su arasına kesintisiz olarak uygulanarak yalıtım sağlayan malzemelerdir. Bu tip malzemeler temel olarak sürme ve serme tip su yalıtım ürünleri olarak iki sınıfta incelenebilir.
Sürme esaslı malzemeler, uygulama yapılacak yüzeye fırça, rulo mala ya da püskürtme sistemleriyle uygulanan malzemelerdir. İçeriklerine göre çimento, akrilik, çimento+akrilik, bitüm ve poliüretan esaslı su yalıtım malzemeleri olarak sınıflandırılabilir.
Çimento esaslı su yalıtım ürünleri, uygun miktarda su ile karıştırılarak uygulanan malzemelerdir. Kristalize olan ve olmayan iki türü vardır. Kristalize olan malzemeler, beton içerisindeki kılcal boşluklara nüfuz ederek kristallenir ve bu boşlukları doldurarak yalıtım sağlar. Hem negatif hem de pozitif yönden uygulanabilirler. Kristalize olmayan malzemeler ise yüzeye sadece pozitif yönden uygulanarak koruyucu bir katman oluştururlar. Çimento esaslı malzemeler genel olarak rijit malzemelerdir.

Akrilik esaslı su yalıtım ürünleri, kullanıma hazır olarak alınan malzemelerdir. Esnek özellikte olup, çatlak köprüleme performansları yüksektir. Yüzeye sadece pozitif taraftan uygulanarak koruma sağlarlar.
Çimento+akrilik esaslı su yalıtım ürünleri, iki bileşenli olup bileşenlerden biri çimento diğeri akrilik sıvı polimer içeriklidir. Esnek ve yarı esnek özellikte olabilen ürünlerdir. İki bileşen uygun bir karıştırıcıyla karıştırılarak yüzeye pozitif taraftan uygulanır.
Bitüm esaslı su yalıtım ürünleri, en az bir bileşeni bitüm içeren malzemelerdir. Genel olarak temel ve perde duvarların ve toprak ile temas eden yüzeylerin yalıtımda kullanılır ve öncesinde astar uygulaması yapılır.

 

 

Poliüretan esaslı malzemeler, tek veya çift bileşenli olarak iki çeşittir. Uygulama öncesinde yüzeye astarlama işlemi yapılmalıdır. Esnek özellikte olup, çatlak köprüleme özellikleri yüksektir. UV dayanımlı veya dayanımsız olabilirler.
Serme esaslı su yalıtım malzemeleri, astar uygulanmış yüzeylere serilerek uygulanan ürünlerdir. Birleşim yerleri şalümo ile ısıtılarak, üst üste bindirme yöntemiyle uygulanır. Bitümlü, plastik veya kauçuk esaslı olabilir.

2.Yapısal Su Yalıtımı Sağlayan Malzemeler
Bu sınıftaki malzemeler, betonarme yapılarda betonun imalatında daha kaliteli beton elde etmek ve su geçirimsizliği sağlamak amacıyla kullanılır. Yapıya su girişini engeller ve suyun zararlı etkilerini azaltır. Betonun içerisindeki su/çimento oranını düşürmek, beton içerisindeki kılcal boşlukları azaltmak, beton içerisindeki kapiler boşluklarını tıkamak vb. fonksiyonları vardır. Beton katkıları ve derz malzemeleri bu gruptadır.

Devamını Oku


Yaya trafiğine maruz kalan alanlarda, çimento esaslı yüzeyler ve beton yüzeyler üzerine, zemin kaplama malzemelerinin döşenmesinden önce (seramik, pvc, halı, parke gibi) düzgün ve homojen, yüzey kalitesi yüksek bir zemin oluşturmak için şap malzemeleri kullanılmalıdır. Aksi durumda zemin kaplama malzemelerinde yapışma zafiyeti, yüzeyde dalgalanma gibi memnuniyetsizlik yaratacak ve zeminin performansını olumsuz etkileyecek sonuçlar ortaya çıkabilir.

VOX Yapı Kimyasalları olarak seramik, halı, parke, pvc altında kolay yayılan, zemin mukavemetini artıran yüzey düzeltme şapı LEVELVOX 505X ürünümüzün kullanılmasını öneriyoruz.

LEVELVOX 505X; yaya trafiğine maruz kalan alanlarda, çimento esaslı ve beton yüzeyler üzerine, zemin kaplama malzemelerinin döşenmesinden önce (seramik, pvc, halı, parke gibi düzgün ve homojen, yüzey kalitesi yüksek bir zemin oluşturulmasında kullanılır, iç mekanlarda, yatay yüzeylerde kullanıma uygundur.3-10 mm kalınlık aralığında uygulanması mümkündür. Ürünümüz CE kalite belgelerine sahiptir.

 

 

Kolay yayılan düzeltme şapından beklenen özellikler aşağıdaki gibidir;

Taze Harçtan Beklenen Özellikler;
• Kendiliğinden yayılma özelliğinin iyi olması.
• Çalışma süresinin uzun olması.
• Hızlı kuruması, sertleşme süresinin kısa olması.
• Çökme ve ayrışma yapmaması.

Sertleşmiş Harçtan Beklenen Özellikler;
• Pürüzsüz bir yüzey oluşturması.
• Düşük rötre yapması, çatlama yapmaması.
• Yüksek yapışma ve aşınma direncine sahip olması.
• Eğilme ve basınç dayanımının yüksek olması.
• Kendiliğinden tesviyelenerek düzgün ve pürüzsüz bir yüzey oluşturması.

Bu ürünler halı, parke, seramik altına uygulandığı gibi, endüstriyel zeminlerde uygulanarak üzeri açık ta bırakılabilir. Isıtmalı zeminlerde de uygulanabilir.

Bu ürünler için son derece önemli olan, kendiliğinden yayılma ve kendiliğinden tesviyelenme özellikleri;

EN 12706’ya göre test edilmektedir.

 

Bu test yöntemine göre; Çapı 3 cm olan silindirin içerisine uygun su oranında karıştırılan harç dökülür. Sonra, silindir beklemeden kaldırılır. İlk döküldüğü an, 2. dakika ve 15. dakikadaki yayılma çapları cm olarak bu şekilde ölçülür. Düzgün bir yayılma olması üründen beklenen bir özelliktir. Yayılma çapı her üç dakika için de ayrı ayrı not edilir.

Devamını Oku


Yapı malzemesi konuları ve teknolojileri, yapıların tasarımı ve uygulamasında çalışan mühendis ve mimarların öncelikli ve temel sorunlarıdır. İnsanlığın bugünkü çağdaş uygarlık düzeyinde ileri ve çeşitli niteliklere sahip yapı malzemelerini üretmesi kolay olmamıştır. İnsan yaşamının başlangıcından günümüze kadar uzanan teknik ve bilimsel çabalar, sürekli ve yüzyıllarca süren denemeler günümüzdeki yapı malzemelerinin nitelik ve nicelik zenginliğini sağlamıştır. İnsan topluluğunun moral değerleri, teknolojik olanakları, bilimsel birikimleri ve sanatsal yapıtları onun uygarlık düzeyinin kanıtlarıdır. Bunların nasıl geliştiğini izlemek, insan olarak yaratılmanın ve yaşamanın ne kadar muhteşem ve gurur verici bir olgu olduğunu belirler. Yapı malzemesinin gelişim sürecini incelemek de benzer yönde bir heyecan yaratır. Bu yazıda insanlığın yapı malzemesi alanındaki muhteşem çabası kronolojik bir düzende özetlenmeye çalışıldı.

İnsanlar yaradılışlarından itibaren malzemeye gerek duymuşlardır. Beyinsel açıdan diğer yaratıklardan üstün olan insan, beslenme, barınma ve korunma için yeterli içgüdü ve beceriye sahip değildir. İnsan bu sorunları, aklını ve çevresindeki malzeme olanaklarını kullanarak çözümlemek zorundadır. Bugünkü uygar düzeye varmak ve günümüz gereksinmelerine cevap veren malzeme ve araçlara sahip olmak uzun ve zor bir süreçle gerçekleşmiştir. Bu şahane serüveni kavrayabilmek için dünyanın ve insan hayatının ve kültür düzeyinin zaman içindeki evrelerini incelemek gerekir; malzeme teknolojisindeki aşamaları insanın gelişiminden soyutlamak olanaksızdır.

NEOLİTİK ÇAĞDA YAPI TEKNOLOJİSİ VE YAPI MALZEMELERİ

                Neolitik çağ insan gelişmesinde bir devrimdir. Buzul çağı bitmiş insanlar tahıl üretimine ve hayvanları evcilleştirmeye başlamışlar ve bu nedenle verimli alüvyoner topraklar arayarak mağaralardan uzakta vadi ve ovalara, ırmak kıyılarına, ormanlık bölgelere göçmüşlerdir. İşte bu göçler sonunda barınakların niteliği değişmiş ve farklı malzemeler kullanmak ve üretmek gereği doğmuştur.

Neolitik ve kalkolitik aşamada aşamada büyük toplumsal hareketlerin, göçlerin ve savaşların olduğuna dair kanıtlar yoktur ve toplulukların isimlerini de bilmiyoruz. Bu çağların insanları büyük olasılıkla yerleştikleri alanlarda yaşamlarını sürdürmüşler ve uzak yörelerden gelmemişlerdir. Bu insanların ilk yapı malzemeleri yakın çevrelerindeki yerel malzemelerdir. Bunlar toprak, orman ürünleri, saz ve saman türü bitkilerdir; yakınlarında dere yatakları olanlar toplama taşları da kullandılar. Bu hammaddeleri şekillendirmek, iyileştirmek için yapılan girişimler malzeme teknolojisinin gelişmesindeki ilk başarılardır.

METAL MALZEMELER ALANINDAKİ İLERLEMELER

                Ateşin neolitik çağdan önce bulunması malzeme üretim proseslerinde, özellikle metalurji alanında büyük rol oynamıştır, metalurjik buluşlar insanlara çağ atlatmıştır. İlk metalurji çalışmalarının inşaat mühendisliği alanında ve taşıyıcı sistemlerde olanak sağladığı söylenemez. Çeliğin taşıyıcı yapı elemanı olarak kullanımı ancak 19. yüzyılda mümkün olmuştur. Bu gecikme, çeliğin çok geç üretilebildiği anlamına gelmez. Sebep üretimin endüstriyel bir teknikle üretilmiş olmasının çok geç olmasıdır. Yeryüzeyine yakın metal filizlerini mezolitik devri insanları döverek değerlendirmişlerdir. Bunları ergiterek saf metal üretmek kalkolitik evrede gerçekleşebilmiştir. Günümüzden yaklaşık 6500 yıl önceleri Hazar denizi ve Elburz dağları arasındaki bölgede bakır oksit cevherlerinden ergitme yoluyla bakır elde edilebilmiştir. Derinlerde bakır filizi arayanlar arsenik ile kontamine olmuş bakır sülfit filizlerini eritmişler ve ilk metal alaşımını, bakır+arsenik-, tesadüfen gerçekleştirmişlerdir. 5000 yıl kadar önce ise bakır filizi ergitilmesi sırasında karışıma kalay filizi katılması tunç alaşımının üretimine imkan vermiş ve tunç çağının başlangıcı olmuştur.

Prehistorik ve protohistorik çağlarda bakır, kalay altın, gümüş, demir, kurşun ve cıva gibi metaller silah, ev araçları, süs panoları vb. alanlarda değerlendirilmiştir. İnşaat sektöründe demir kökenli malzemelerin ankraj ve taş bağlama elemanı olarak kullanılmalarına Yunan ve Roma uygarlıklarında rastlanmaktadır.

DOĞAL VE YAPAY TAŞ TEKNOLOJİSİ

Paleolitik çağda insanların barınağı taş mağaralardı. Taş bu çağda bir yapı malzemesi değildi; avcılık ve hayvanlardan korunmak amacıyla taştan araçlar üretiliyordu. Mağaralar terkedildikten sonra başlayan barınak inşaat süreci taşı bir yapı malzemesi durumuna getirdi.

Doğal taş teknolojisinde çok başarılı olan Urartulular kerpici de kullanmışlar fakat pişmiş tuğla üretmemişlerdir. Ancak bu uygarlığı yakarak yok eden Kimmerler ve İskitler Urartuların kerpiç yapılarını tuğlaya dönüştürmüşlerdir. Vitrivius kitabında kerpici tuğlaya tercih etmektedir. O tarihlerde (2400 yıl önce) tuğla üretiminin istenen düzeye varmadığı veya daha dayanıklı yapay taşa gereksinme duyulmadığı düşünülebilir. Nitekim Lidya’nın zengin kralı Krezüs’ün ünlü sarayı ve dünyanın yedi harikası arasında sayılan Karya kralı Mausolus’un anıt mezarının taşıyıcı duvarları kerpiçtir.

BAĞLAYICI MADDE TEKNOLOJİSİNİN GELİŞİMİ

                İlk çağlarda inşaat teknolojisinin en büyük sorunu bağlayıcı madde olmuştur. Doğal taş, kerpiç ve tuğla duvarların ilk bağlayıcı harcı çamurdur. Çamuru bağlayıcı olarak nitelemek elbette doğru değildir. Prehistorik devirde alçı, bitüm ve bir oranda kireç denenmiştir. Ancak buluşlar oldukça kısır kalmıştır, en büyük zorluk yüksek sıcaklıkların elde edilmesi olmuştur. Havada yakılan ateşler 400°C ~ 800°C’ın üstüne çıkmak olanaksızdır. Bu nedenle alçıtaşından alçı elde etmek nispeten kolaydır, zira gerekli sıcaklık sadece 190°C’dır. Alçı harcı eski Mısır’ın Sakkara ve Keops piramitlerinin derzlerinde dolgu maddesi gibi kullanılmıştır [11]. Çatalhöyük’te alçıdan duvar kaplama ve süsleme malzemesi olarak yararlanılmıştır. Yine Çatalhöyükte 1x1x0.5 m boyutunda alçıdan üretilmiş bir sandık bulunmuştur. Bu bulgular neolitik ve kalkolitik çağlardaki bazı toplumların alçıyı bildiklerini kanıtlamaktadır. Alçıtaşı 600°C’ın üzerinde ısıtılırsa elde edilen anhidrit alçı bağlayıcı niteliği yüksek, dış etkenlere dayanıklı bir malzemedir.

YAKIN ÇAĞLARDA ÇİMENTO VE BETON TEKNOLOJİSİ

             Ortaçağ bağlayıcı maddeler ve yapay yapı taşı teknolojilerinin gelişmesi yönünden karanlık bir çağ olmuştur. İnşaat tekniğinin bu yönüne tekrar ilgi duyulması 18. yüzyılda canlanmıştır. Romalıların puzolanlı kireç bağlayıcısına tekrar dönülmüştür.. İlk araştırmalar marnlı taşların pişirilmesi ile başlamıştır; marn, kil ve kireçtaşı kompoziti bir kayaçtır. Daha sonra kil ve kireçtaşları belirli oranlarda karıştırılarak üretimler yapılmıştır. 1756 yılında kendini inşaat mühendisi olarak adlandıran John Smeaton İngiltere’de Eddystone deniz fenerini yeniden inşa işini yüklenmiş ve kireci muhtelif puzolanlarla karıştırarak ön deneyler yapmış ve yüksek oranda kil içeren kireçtaşlarının verdiği kireçlerin en iyisi olduğunu tespit etmiştir.

Paleolitik çağdan beri insanoğlunun geliştirerek sürdürdüğü yapı malzemesi konusundaki arayışı ve araştırmaları, uygarlığın vazgeçilmez ve ayrılmaz bir parçası olarak tüm zamanlarda vardı. Gelecekte de insan araştırmaları ve uygulamaları ilgi çekerek devam edecek.

Devamını Oku


Ürün Tanımı:

Çimento esaslı, ürün performansını, işlenebilirliğini, çatlama direncini, renk kalıcılığını artıran, kimyasal katkılar içeren tek bileşenli ve pürüzsüz yüzey sağlayan derz dolgu malzemesi. Zengin renk seçeneği ile kullanıma hazır, solmaya karşı dayanıklı, çatlama ve boya kusma yapmaz.

 

Uygulama Alanları:

Yer ve duvar seramikleri

Mermer, doğaltaş  gibi kaplama malzemelerinin 1-6 mm arasındaki derz dolgu boşluklarına

Derz dolgusu yapmada kullanılan araçları işlem sırasına göre gerekli olan yerlerde ve iş güvenliği ön planda tutarak dikkatli olarak kullanmalıyız. Derz dolgusu işleminde kullanılan araçlar, derz dolgunun yapılacağı duvara veya zemine göre değişmekle birlikte aşağıda isimleri belirtilen malzemelerdir.   Sağlıklı bir delz dolgusu yapılabilmesi için izlenecek işlem basamakları şunlardır;

 

-Gerekli iş güvenliği sağlanır. Özellikle epoksi ve çimento bazlı malzemelerle çalışırken eldiven ve maske kullanılır. Çalışma ortamı yeterli derecede aydınlatılır. Derz dolgu harcı hazırlanacak harç teknesi veya leğende bulunan eski harç kalıntıları temizlenir. Ortam ve kaplama yüzeyi koşullarının derz dolgusu işlemi yapılacak durumda olup olmadığı kontrol edilir. Dinlendirilen derz dolgu malzemesi mala ile tekrar karıştırılarak alıştırılır. Boza (plastik kıvam) kıvamında hazırlanan malzeme, lastik mala ile yüzeyde çapraz hareketler yapılarak derz araları doldurulur. Doldurma işlemi sırasında fazla fugalar lastik mala ile sıyrılır. Derz boşlukları üzerinden birkaç defa geçilir. 2 – 3 metrekarede bir dolgu yapılmış yüzey nemli sünger ile silinir. Bir müddet sonra sünger ile silinen yüzeyde uçuk bir renk tabakası oluşacaktır. Bu uçukluğu ortadan kaldırmak için temizlenmiş nemli sünger ile tekrar silinir. Derz dolgu işlemi bittikten sonra temiz ve kuru bir bezle son silme işlemi yapılır. Silme işleminden sonra derz genişliğine uygun ahşap bir kama ile derzlere oluklandırma yapılarak uniform bir görüntü elde edilir. Son olarak yüzeye yüzey koruyucu sürülür. Derz Dolgunun Yapılışı Derz boşluklarının derz dolgu malzemeleriyle doldurulmasının sebebi, seramik karoların ısı farklılıkları ve yapısal hareketler karşısında rahat hareket edebilmelerini sağlamak, dekoratif ve estetik bir görünüm elde etmek, kaplamanın mukavemetini artırmak, derz boşluklarına istenmeyen malzemelerin (kir, toz, haşere, su vb.) dolmasını engellemek ve derzlerin uzun ömürlü olmasını sağlamak olarak sıralayabiliriz. Yapılacak işlemin temiz, sağlam ve kalıcı olması için de duvarda en erken 8 saat, zeminde en erken 24 saat sonra derz dolgu işlemine geçilir. Derz dolgu işlemine geçilmeden önce ortam ve zemin koşullarının derz dolgusu işlemi yapılabilecek durumda olup olmadığı kontrol edilir. Değilse önlem alınır. Örneğin kaplama yapılacak mahal önceden ısıtılabilir. Sağlıklı bir doldurma işlemi sağlanabilmesi için derz aralıkları temizlenir. Bu temizleme işleminde sert uçlu metal temizleyiciler kullanılmamalı ve derzler derinleştirilmemelidir. Dolgu işlemine başlamadan önce kaplamadaki tüm derz çubukları yerlerinden çıkartılmalıdır. Bazı durumlarda derz çubukları, üstten bastırılarak derzin içine gömülür ve üzeri fuga ile doldurulur. Bu çok yanlış bir uygulamadır. Derz arasında kalan derz çubuğu, bulunduğu yerde zayıf bir tabaka ve boşluklu bir hacim meydana getirir. Zamanla o noktalarda kopmalar ve çiçeklenmelerin oluşması da kaçınılmaz olur.   Duvarda için boza (palstik kıvam) kıvamında hazırlanan harç, lastik mala ile yüzeyde çapraz hareketler yapılarak derz araları doldurulur. Lastik mala ne çok dik ne de çok eğiktutulmalıdır. En uygun tutma açısı 45 derecedir. Bu esnada fuga fazlalıkları lastik mala ile sıyrılır. Derz boşlukları üzerinden bir kere geçmek boşlukları tam anlamıyla dolduramayacağından lastik mala ile derz boşlukları üzerinden birkaç defa daha geçilir.

Uygulama Talimatları:

– Derz aralarını tutunmayı önleyecek kalıntılardan arındırınız ve nemlendiriniz.

– 25 Kg toz harcı 5,5-6 litre suyu üzerine yavaşça boşaltarak topak kalmayıncaya kadar karıştırınız. (Karışım için düşük devirli mikser kullanılabilir.)

– Harcı olgunlaşması için 10 dk. dinlendiriniz, uygulamaya başlamadan tekrar karıştırınız.

– Harcı yüzeye yayarak ve lastik mala ile derz aralıklara çarpraz hareketlerle doldurunuz ve farklılıkları sıyırarak alınız.

– 20-30 dk. kadar sonra nemli bir süngerle yüzeyi temizleyiniz. Yüzeyi kuruduktan sonra kuru bir bezle temizleyerek parlatınız.

– Hazırlanan karışımı en geç 1 saat içerisinde tüketiniz.

– Artan veya tüketilmeyen karışımları imha ediniz.

– Toz harca karıştırılacak su oranına dikkat ediniz. Şerbet şeklindeki uyguygulamadan kaçınınız. Şerbet şeklindeki uygulamalar, çatlamalara, çökmelere, kolay aşınmalara, tozumalara ve renk bozukluklarına neden olacaktır.

– Derz uygulamasından 24-48 saat sonra mekan kullanıma açılabilir.

 

Uyarılar:

– Tozu solumayınız, göze ve cilde temas ettirmeyiniz.

– Ürün başka bir ürün ile karıştırılıp kullanılmamalıdır.

Üstüste azami 10 torba istiflenebilir.

– Bu değerler 23 derece sıcaklık ve %50 nem oranları baz alınarak verilmiştir. Ortamdaki koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Devamını Oku


ISI YALITIM MALZEMELERİ

Bitişik yapı malzemelerinin ısı iletim direncini artırmak ya da dışarıya kaçan ısı miktarının minimuma indirmek için kullanılan TS 825 ve Alman DIN 4108 normlarına göre ısı iletim katsayısı 0,060 kcal/mh oC değerinin altında olan malzemelere ısı yalıtım malzemesi, bu değerin üzerinde kalan malzemeler de yapı malzemesi olarak adlandırılmaktadırlar. Isı yalıtım malzemeleri yapıların duvar, çatı ve döşemelerini oluşturan yapı elemanlarında ve tesisat sistemlerinin yalıtımında kullanılabilirler. Bu malzemeler ile birlikte pencerelerde kullanılan nitelikli doğramalar ve yalıtım camı üniteleri de etkin ısı yalıtımında büyük önem taşımaktadır. En iyi ısı yalıtım malzemelerini net bir şekilde seçebilmek için ısı yalıtım malzemelerinin özelliklerini iyi bilmek gerekmektedir.

 

 

 

ISI YALITIM MALZEMELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

 Isı yalıtım malzemelerinin ısı iletim katsayılarının küçük olmalıdır.
 Isı yalıtım malzemeleri hafif olmalıdır.
 Isı yalıtım malzemeleri kokusuz olmalıdır.
 Su ve nem absorbe etme özelliği olmalıdır.
 Bakteri ve haşerelerin yuva yapmasına elverişli olmamalıdır.
 Çürümeye karşı dayanıklı olmalıdır.
 İlk özelliğini kaybetmemelidir.
 Yanıcı olmamalıdır.
 Uzun ömürlü olmalıdır.
 Taşımaya elverişli ve insan sağlığına zarar vermemelidir.
 Ekonomik ve temin edilebilir olmalıdır.

 

ISI YALITIM MALZEMELERİNİN FİZİKSEL ŞEKİLLERİ 

Sıcak ve soğuk yüzeylerin yalıtılmasında çeşitli doğal ve yapay malzemeler kullanılmaktadır. Birçok uygulama gevşek dolgu olarak yapılabilmekte, böyle durumlarda yalıtım malzemesi yalıtılacak yere dökülmektedir. Sıcak ve düzgün olamayan yüzeylerde uygulanacak esnek bir malzeme ile yüzeye esnek özellik kazandırılarak yalıtımın ömrü uzatılmaktadır.

 

ISI YALITIM MALZEMELERİNİN İÇ YAPISI

 Taneli Yapıya Sahip Isı Yalıtım Malzemeleri

Bu tür ısı yalıtım malzemeleri tanecikli bir yapıya sahip olup, uygulamada malzemeler arasında hava boşlukları bulunmaktadır. Taneciklerin düzensiz olması nedeniyle hava hareketleri oldukça azdır. Bu nedenle taşınım yoluyla ısı transferi düşüktür.

 Lifli Yapıya Sahip Isı Yalıtım Malzemeleri

Malzemelerin lifleri arasındaki serbest hava kanallarının genişliği ve sayısı nedeniyle yoğunlukları düşüktür. Lifler arasında oluşan hava tabakaları taşınım oluşacak ısı transferlerine karşı direnç oluşturmakta ve ısı transferini en aza indirmektedir.

 Hücreli Yapıya Sahip Isı Yalıtım Malzemeleri

Hücreli ısı yalıtım malzemelerinin taşınım yoluyla ısı transferini en aza indirmek için hücrelerin mümkün olduğunca küçük olması gerekmektedir.

 Reflektif Yapıya Sahip Isı Yalıtım Malzemeleri

Bu tür malzemeler yutma katsayısının düşük olması nedeniyle ısının büyük bir kısmını geri yansıtmaktadırlar.

 

Dış duvarlarda yapılacak ısı yalıtımı için malzeme seçimi ve seçilen malzemenin kalınlığı önemli iki faktördür. Seçilecek malzemenin bünyesine kesinlikle su almaması gerekmektedir. Ayrıca buhar difüzyon direncinin yüksek olması, basınç ve darbe dayanımı, sıcak tutuculuk ve ısı iletim katsayısı gibi kriterler de önem arz etmektedir.

 

THERMAVOX FIX 303X 

Çimento bazlı modifiye polimerli, kimyasallar katkılı, yüksek mukavemetli ve harekete dayanıklı Isı Yalıtım Levhalarının yapıştırılmasında kullanılan yapıştırma harcıdır.

 

Kullanım Alanları
İç ve dış cephelere uygulanmış her türlü ısı yalıtım plakasının yapıştırılmasında kullanılır.Xps, Eps, Köpük, Taş Yünü, Mantolama
Modifiye Polimerli
Suya Dayanıklı
Yüksek Mukavemetli
Isı Degişimine Dayanıklı

Ön Hazırlık
Uygulama yapılacak yüzeyin sertlik durumu, su emiciliği, sağlamlığı daha önceden kontrol edilir. Yüzeyde boşluklar ve tamirat yapılması gereken yerler daha önceden tamiratı yapılır.
Sıva yapılacak yüzeyler toz, kir, döküntü, yağ vb. etmenlerden temizlenir.

 

Karışım
6-7 lt temiz su karışım kabına boşaltılır ve üzerine toz kısım yavaş yavaş ilave edilerek homojen bir kıvam elde edilinceye kadar karıştırılır. Karışım için düşük devirli bir karıştırıcı kullanılır. Yüksek devirle karıştırmak homojen kıvam olmasını engeller. 5 dakika olgunlaşma süresini bekledikten sonra tekrar karıştırılan harç kullanıma hazırdır.

 

THERMAVOX PLAST 305X 

Çimento bazlı,modifiye polimerli ,kimyasallar katkılı, yüksek mukavemetli ve harekete dayanıklı bir ısı yalıtım levha sıvasıdır. Yüksek su buhar geçirgenligi vardır.
 Suya, dona ve termal ısı degişikliklerine karşı dayanıklıdır.
Lifler yapı içerisinde oluşturdukları doku ile çok yüksek bir mukavemet sağlamakta ayrıca dış cephelerde uygulama esnasında dış etkenler (güneş, rüzgar, yağış gb) ‘den yapıyı korumaktadır.

 

Kullanım Alanları
İç ve dış cephelere uygulanmış her türlü ısı yalıtım plakasının sıvanmasında kullanılır.

Polimer Modifiyeli Flex
Eps, Köpük, Foam, Xps Ve Taş Yünü, Mantolama
Su Kovucu
Yüksek Su Buhar Geçirgen
Donma, Isıya ve Çatlamaya Dayanıklı
Kar Yağmur ve Rüzgardan Duvarı Korur

Karışım
6-7 lt temiz su karışım kabına boşaltılır ve üzerine toz kısım yavaş yavaş ilave edilerek homojen bir kıvam elde edilinceye kadar karıştırılır. Karışım için düşük devirli bir karıştırıcı kullanılır. Yüksek devirle karıştırmak homojen kıvam olmasını engeller. 5 dakika olgunlaşma süresini bekledikten sonra tekrar karıştırılan harç kullanıma hazırdır. Uygulama süresi geçmiş malzeme üzerine yapıştırma yapılamaz ve yüzeyden temizlenmesi gerekir.

 

THERMAVOX DECO 307X 

İç ve Dış cepheler için özel olarak geliştirilmiş, dayanımı yüksek, uygulama hatalarını örten, dekoratif bir görünüm sağlayan, kolay hazırlanan ve uygulanabilen, uzun ömürlü, yüksek yapışma mukavemetine sahip, kaplama sıvasıdır. Her türlü boya (sentetik-solvant bazlı boyalar hariç) ile boyanabilir.

 • Hızlı uygulama sağlar
  • Kolay desen verilir
  • Nefes alma özelliğine sahiptir
  • Ağır iklim koşullarına karşı dayanıklıdır
  • Yüzeyde doğal ve dekoratif bir doku oluşturur
  • Buhar geçirgenliği özelliğine sahiptir
 • Kullanım Alanları
 • İnce sıva ve mastarlı sıva ve mantolama sıvasının üzerine vb yapı elemanlarının üzerine kaplama sıvası olarak kullanılır. Yüksek yapışma stabilitesine sahiptir. Kayma yapmaz, kullanımı kolaydır. Rahat tirfile gelir.
 • Dis hava kosullarindan, yagmur, kar, sicak ve soguk gibi hava sartlarindan etkilenmez.
 • Doğal ve Dekorati̇f Kaplama
 • Xps, Eps, Köpük, Mantolama, Taş Yünü

 

Devamını Oku


Kullanım Alanları

Solventsiz, polimer dispersiyon esaslı, seramik üzeri seramik uygulamalarına uygun dolgulu astar malzemesidir. Brüt beton duvar,kolon ve tavanlarda alçı ve çimento esaslı sıva uygulamasından önce uygulanır. Çimento ve özellikle alçı esaslı sıva harçlarının brüt beton yüzeylere yapışmasını artırır, bu sıvaların hızlı su kaybını önler. Su emiciliği yüksek brüt beton yüzeylerde, duvar ve tavanlarda, çimento ve özellikle alçı esaslı sıva altına, aderansı ve çalışma süresini artırmak amacıyla astar olarak kullanılır. Su bazlıdır.

Özellikleri

– Pürüzsüz ve parlak zeminler üzerine seramik yapıştırılması için pürüzlü bir yüzey oluşturarak yapışma mukavemetini arttırır.

-Yüzeylerdeki tozumuş kısımların yüzeye tutunmasını sağlayarak seramik yapıştırıcısının yüzeye daha iyi tutunmasını sağlar.

-Yüzeylerin gözenekliliği ve emiciliği azaltır.

– Çimento ve alçı esaslı sıva ve benzeri ürünler için uzun çalışabilme süresi sağlar.

-Alçı yüzeylerde; sülfat ve seramik yapıştırıcısı içerisindeki çimento aluminatlarının, nem ile birlikte ettringit adı verilen tuzları oluşturan kimyasal reaksiyona girmesini ve alçı yüzeye yapışmada zaafiyet oluşmasını engeller

-Kullanıma hazırdır. Fırça veya rulo ile uygulanabilir.

– Solvent içermez. Kokusuzdur. İnsan ve çevre sağlığına zarar vermez.

SURFACE GRİPVOX 333P BRÜT BETON YÜZEY ASTAR

Uluslararası Standartlarının üzerinde üretilmiş, su emiciliği yüksek brüt beton yüzeylerde, duvar ve tavanlarda, çimento ve özellikle alçı esaslı sıva altına alçı ve çimento esaslı sıva uygulamalarından önce yüzey aderansını ve çalışma süresini artırmak amacıyla kullanılan polimer akrilik kopolimer emülsiyon esaslı textür içeren yüksek kaliteli su bazlı astardır.

 

 

 

 

 

Uygulama Alanları

            SURFACE GRIPVOX 333P Brüt Beton Astarı uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. Brüt Beton Astarı %10-15 arasında su ile inceltilebilir. 400-600 devir/dak. Bir karıştırıcı ile 3-5 dakika içinde topak kalmayacak şekilde karıştırılır. Karışım kısa süre içerisinde kullanılamayacak ise ara ara homojen dağılım elde edebilmek için karıştırma işlemi tekrar ettirilmelidir. SURFACE GRIPVOX 333P Brüt Beton Astarı tek kat olarak rulo ile uygulanır. VOX Brüt Beton Astarı uygulandıktan 6 saat sonra alçı uygulamasına geçilir. Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C en çok +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. SURFACE GRIPVOX 333P Brüt Beton Astarı uygulamasından sonra en geç 7 gün içinde mutlaka sıva, alçı uygulamasına geçilmelidir.

 

 

Uygulama Talimatı

– Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.

– Yüzey, yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.

– SURFACE GRIPVOX 333P Brüt Beton Astarı, kullanım öncesi çalkalanmalıdır.

– Ürün zemine rulo ya da fırça ile homojen bir şekilde uygulanmalıdır. Herhangi bir katkı katılmamalıdır.

Devamını Oku


Yapı kimyasalları; inşaat ve bina yapımında kullanılan yardımcı malzemeler olarak bilinmektedir. İnşaat sektöründe kullanılan ve en yeni teknoloji ile üretilen yapı kimyasalları; geleneksel yapıştırıcıların ve klasikleşmiş güçlendirme tamir malzemelerinin yerine kullanılmaktadır. Zemin kaplama da; fayans ve seramik gibi yapıştırma işlemlerinde kullanılırlar. Çevre dostu ürünler olarak üretilmektedir.

 

 

 

 

   

 

 

Yapı kimyasalları şu şekilde gruplandırılır :

 • Tamir harçları,
 • Yapısal güçlendirme ürünleri,
 • Su ve ısı yalıtım ürünleri,
 • Endüstriyel zemin ürünleri,
 • Yapıştırma ve derz ürünleri,

 

Yapı kimyasalları arasında, su ve ısı yalıtımında kullanılan

 1. Dekoratif sıva,
 2. Mantolama sıvası,
 3. Su izolasyon malzemesi,
 4. Mantolama yapıştırıcı,
 5. Kristalize su izolasyon malzemesi bulunmaktadır.

Seramik yapıştırıcıları, sıvalar, şaplar, mantolama levha yapıştırıcıları… Hepsi yapı kimyasalları ismi altında geçiyor. Yıllardır inşaat deyince öncelikle beton, demir, kum gibi ana malzemeler geldi akıllara. Çünkü hacimsel olarak yapıların en büyük yapı elemanlarını bunlar oluşturuyor. Kum, çimento, agrega, suyu karıştırdı herkes, kalıplara döktü. Kaba inşaatı bitirdiğinde, inceye geçtiğinde binanın sorunları başlamıştı zaten. Konutlara yerleşmeden insanlarımız, kabardı sıvalar, bodrum katlarını bastı sular. İnsanımız ısınamadı evinin içinde. Kış boyu dondu. Kış sonrasında kabardı boyaları. Rutubet koktu apartmanının içi.

 

Yapı kimyasalları türleri:

Yapı kimyasalları arasında su ve ısı yalıtımında kullanılan dekoratif sıva, mantolama sıvası, su izolasyon malzemesi, mantolama yapıştırıcı, kristalize su izolasyon malzemesi bulunmaktadır. Derz dolgu yapı kimyasalları arasında fayans yapıştırıcısı, derz dolgu, esnek derz dolgu, poliüretan derz dolgu bulunmaktadır. Endüstriyel zemin ürünleri yapı kimyasalları arasında epoksi astar, epoksi boya, beton kür, beton cilası, yüzey sertleştirici, çap, epoksi zemin kaplama bulunmaktadır.

Devamını Oku