Yapıların dayanıklılığını etkileyen en önemli faktörlerden biri sudur. Yapıların maruz kaldığı yeraltı ve yeryüzü suları, taşıyıcı elemanlardaki donatıları korozyona uğratarak yük taşıma kapasitesini düşürür. Bu durum yapının ömrünü kısaltmakla birlikte, olası bir yer hareketinde yapıda büyük zararların oluşmasına neden olur. Bu nedenle yapılarda su yalıtımı sağlanması hayati bir önem taşımaktadır.

Su yalıtımı sağlayan malzemeler kendi içlerinde çeşitlilik göstermekle birlikte, yüzeysel ve yapısal su yalıtımı sağlayan malzemeler olarak iki ana başlıkta sınıflandırılabilir.

1.Yüzeysel Su Yalıtımı Sağlayan Malzemeler
Bu sınıftaki malzemeler, yüzey ile su arasına kesintisiz olarak uygulanarak yalıtım sağlayan malzemelerdir. Bu tip malzemeler temel olarak sürme ve serme tip su yalıtım ürünleri olarak iki sınıfta incelenebilir.
Sürme esaslı malzemeler, uygulama yapılacak yüzeye fırça, rulo mala ya da püskürtme sistemleriyle uygulanan malzemelerdir. İçeriklerine göre çimento, akrilik, çimento+akrilik, bitüm ve poliüretan esaslı su yalıtım malzemeleri olarak sınıflandırılabilir.
Çimento esaslı su yalıtım ürünleri, uygun miktarda su ile karıştırılarak uygulanan malzemelerdir. Kristalize olan ve olmayan iki türü vardır. Kristalize olan malzemeler, beton içerisindeki kılcal boşluklara nüfuz ederek kristallenir ve bu boşlukları doldurarak yalıtım sağlar. Hem negatif hem de pozitif yönden uygulanabilirler. Kristalize olmayan malzemeler ise yüzeye sadece pozitif yönden uygulanarak koruyucu bir katman oluştururlar. Çimento esaslı malzemeler genel olarak rijit malzemelerdir.

Akrilik esaslı su yalıtım ürünleri, kullanıma hazır olarak alınan malzemelerdir. Esnek özellikte olup, çatlak köprüleme performansları yüksektir. Yüzeye sadece pozitif taraftan uygulanarak koruma sağlarlar.
Çimento+akrilik esaslı su yalıtım ürünleri, iki bileşenli olup bileşenlerden biri çimento diğeri akrilik sıvı polimer içeriklidir. Esnek ve yarı esnek özellikte olabilen ürünlerdir. İki bileşen uygun bir karıştırıcıyla karıştırılarak yüzeye pozitif taraftan uygulanır.
Bitüm esaslı su yalıtım ürünleri, en az bir bileşeni bitüm içeren malzemelerdir. Genel olarak temel ve perde duvarların ve toprak ile temas eden yüzeylerin yalıtımda kullanılır ve öncesinde astar uygulaması yapılır.

 

 

Poliüretan esaslı malzemeler, tek veya çift bileşenli olarak iki çeşittir. Uygulama öncesinde yüzeye astarlama işlemi yapılmalıdır. Esnek özellikte olup, çatlak köprüleme özellikleri yüksektir. UV dayanımlı veya dayanımsız olabilirler.
Serme esaslı su yalıtım malzemeleri, astar uygulanmış yüzeylere serilerek uygulanan ürünlerdir. Birleşim yerleri şalümo ile ısıtılarak, üst üste bindirme yöntemiyle uygulanır. Bitümlü, plastik veya kauçuk esaslı olabilir.

2.Yapısal Su Yalıtımı Sağlayan Malzemeler
Bu sınıftaki malzemeler, betonarme yapılarda betonun imalatında daha kaliteli beton elde etmek ve su geçirimsizliği sağlamak amacıyla kullanılır. Yapıya su girişini engeller ve suyun zararlı etkilerini azaltır. Betonun içerisindeki su/çimento oranını düşürmek, beton içerisindeki kılcal boşlukları azaltmak, beton içerisindeki kapiler boşluklarını tıkamak vb. fonksiyonları vardır. Beton katkıları ve derz malzemeleri bu gruptadır.

3763Görünüm

Yorumunuzu yazın.