Aquavox Latex 403X
TAM ELASTİK ÇİFT KOMPONENTLİ SU YALITIM HARCI

BARCODE ITEM NO TYPE
643845887674 WU7674 A-50 Lb.
643845887674 WU7674 B-2.11 Galls

Akrilik dispersiyon ile su geçirimsizlik katkıları içeren çimento esaslı, çift komponentli tam elastik su yalıtım harcı.

Akri̇li̇k Di̇spersi̇yonlu
Tam Elasti̇k Çi̇ft Komponentli̇
Emülsi̇yon Poli̇mer Esaslı Su Yalıtımı
İçme Suyu Depolarında Kullanıma Uygun

Kullanım Alanları
• Balkon, teras, banyo, WC ve mutfak gibi daimi ıslak bölgelerde
• Yüzme havuzlarında
• Su depolarında seramik altı su yalıtım malzemesi olarak kullanılır
• Çimento bazlı sıvalar ve şaplar, Brüt beton, Eski seramik kaplamalar
• İçme suyu ile temasa uygundur.
• Su iticidir, suya ve dona karşı dayanıklıdır.
• Uygulandığı yüzeylerde eksiz bir yalıtım sağlar.
• Üzerine her türlü kaplama malzemesi uygulanabilir.
• Kalsiyum ve sodyum klorür gibi buz eritici tuzlara, deniz suyuna ve karbondioksit gazına karşı betonu korur

Uygulama Özellikleri
Uygulanabilecek kat adeti: 2 – 3 kat.
Harcın kullanılabilme süresi: max. 3 saat.
Katlar arasında beklenilmesi gereken süre: min. 5 saat.
Üzerine seramik uygulaması için beklenilmesi gereken süre: min. 3 gün.
Su depolarının su ile doldurulması için beklenilmesi gereken süre: min. 7 gün.
Mekanik mukavemet kazanma süresi: 2 gün.
Su geçirimsizlik hale gelme süresi: 7 gün.
Tam kuruma süresi: min. 48 saat.

Uyarılar ve Önlemler
Karışım için sadece kendi sıvısı kullanılmalı, kesinlikle su ilave edilmemelidir.
Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
Uygulama yüzeylerindeki dilatasyon derzleri kapatılmamalı, bu noktalarda yalıtımın devamlılığı dilatasyon yalıtım bantları ile sağlanmalıdır. Islak hacim uygulamalarında hareketli noktalar ile dikey ve yatay köşeler VOX köşe yalıtım bantları ile desteklenmelidir. AQUAVOX LATEX 403X uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle direkt güneş ışığı, hava akımları ve dondan korunmalıdır. Gerekirse yüzey ıslatılıp nemli tutulmalıdır. Mekanik darbelere maruz kalabilecek yüzeylerde AQUAVOX LATEX 403X üzerine seramik gibi koruyucu bir kat uygulaması yapılmalıdır. AQUAVOX LATEX 403X uygulamasının üzerinden 3 gün geçmeden seramik vb. kaplama uygulamasına geçilmemelidir.
Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan önce su ile yıkanmalıdır.

Harç yoğunluğu Yaklaşık 1,50 kg/dm3
Başlangıç yapışma mukavemeti ≥ 0,5 N/mm2
Su ile temastan sonra yapışma mukavemeti ≥ 0,5 N/mm2
Isıl yaşlandırma sonrası yapışma mukavemeti ≥ 0,5 N/mm2
Donma-çözünme çevriminden sonra yapışma mukavemeti ≥ 0,5 N/mm2
Kireçli suyla temastan sonra yapışma mukavemeti ≥ 0,5 N/mm2
Kapiler su emme ≤ 0,10 kg/(m2h0,5)
Su geçirimsizlik Penetrasyon yok, ≤20 gr kütle artışı

Tüketim
1 set = 18 m2 /1 mm kalınlık

Useful time for prepared mixture – Pot life Maximum 3 hours
Stand by period between coats Minimum 6 hours
Required standby time before subsequent application Minimum 3 days

 

Özellikler Tipik Sonuçlar
Harç yoğunluğu 1,50 kg /dm3
Başlangıç yapışma mukavemeti ≥ 0,5 N/mm2
Su ile temastan sonra yapışma mukavemeti ≥ 0,5 N/mm2
Isıl yaşlandırma sonrası yapışma mukavemeti ≥ 0,5 N/mm2
Donma – çözünme çevriminden sonra yapışma mukavemeti ≥ 0,5 N/mm2
Kireçli suyla temastan sonra yapışma mukavemeti Kapiler su emme ≥ 0,5 N/mm2
Su geçirimsizlik No Penetration, ≤ 20 gr

Coverage
18 M2 PER MM OF THICKNESS / 190 SQFT PER 1/32” THICKNESS